Türkçe Adı: Büyük Karabaş Martı
İngilizce Adı: Pallas`s Gull
Bilimsel Adı: Ichthyaetus ichthyaetus

Görülme: Kış Göçmeni


60-70 cm 145-170 cm 900-2000 gr

(0)

Yayılışı: Hint Yarımadası, Batı Asya, Orta Doğu, Orta Asya, Myanmar ve Kuzeydoğu Afrika'da yayılış göstermektedir. Üreme aralığı Güney Ukrayna, Güney Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzeydoğu Çin ve Moğolistan'daki bataklıklar ve adalara dağılım gösterirler. Kışlamak için Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, İran Körfezi, Güney Hazar Denizi, Arap denizi, Kuzey Hint Okyanusu ve Bengal Körfezi'ne göç ederler. Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Büyük Karabaş Martı 60 ila 70 cm uzunluğunda ve 900 ila 2000 gram ağırlığında büyük bir martıdır. Kanat açıklığı 145 ila 170 cm'dir. Yetişkinlerde sırt ve kanatlar gridir. Kanat uçlarında beyaz parıltılar vardır. Ayrıca yetişkinlerde siyah bir gaga halkası vardır. Gaga ucu kırmızıdır. Bacaklar sarı ve ayaklar perdelidir. Genç kuşların baş bölgesi benekli gri ve beyazdır. Gözlerin üstünde ve altında küçük beyaz bir lekeler vardır. İrisler siyahtır. Gaga sarımsı turuncudur. Genç kuşların olgunlaşması 4 yılı alır. Yerde yuva yaparlar ve yuvaya 2-4 yumurta bırakırlar. Habitat: Doğal ekosistemleri arasında denizler, acı göller, haliçler, yosun ve deniz otu gibi deniz yosunlarının büyüdüğü sığ denizler, kıyıdaki tatlı su gölleri, kumlu, kayalık ve taşlı plajlar ve kıyı şeritleri, nehirler, akarsular, dereler, bataklıklar ve ılıman yerler bulunur. Beslenme: Beslenmesi çoğunlukla balıktır. Böcekler, ölü balıklar, kabuklular ve küçük memeliler başlıca besinleridir. Yuva yapan kuşları, civcivlerini ve yumurtalarını avladıkları bilinmektedir.

Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC EK-III - Ek-I Ek-II
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Ali Ragıp Eraslan, Sercan Bilgin