Türkçe Adı: Derekuşu
İngilizce Adı: White-throated Dipper 
Bilimsel Adı: Cinclus cinclus

Görülme: Yıl Boyu


17-20 cm 28-30 cm 55-75 gr

(2)

Yayılışı: Ülkemizde tüm bölgeler ve ayrıca Kırgızistan, Tacikistan, Nepal, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Avrupa'nın tamamı ve İskandinavya'da olmak üzere, Fas kayıtları da mevcuttur Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Boyları 17-20 cm, kanat açıklıkları 28-30 cm, ağırlıkları 55-75 gram'dır. Kuluçka süreleri 14-17 gündür. Yılda 1-2 defa kuluçkaya yatarlar. Yuvaya 4-6 yumurta bırakırlar. Tüylenme ve uçuşa elverişli hale gelme süreleri 19-25 gündür. Maksimum yaklaşık 11 yıl yaş civarında yaşamaktadırlar. Bu tür kısa sivri siyah gagaya ve küt kuyruğu olan küçük yuvarlakça bir türdür. Kısa kanatlar ve kuyruk koyu renklidir. Vücudun çoğu koyu kahverengi, neredeyse siyahtır ve sırtlarındaki tüyler, soluk kenarlara sahiptir. Gaganın altından göğsün orta-üst kısmına kadar uzanan beyaz önlükleri vardır. Baş ve ense kahverengidir. Beyaz göğüs, dar kestane rengi şerit ile çevrelenmiştir. Her iki yetişkin de birbirine benzer. Bacaklar ve perdesiz ayaklar koyu kahverengidir. Yetişkinlerde, kuyruk sokumundaki tüyler, başlarındaki tüyler gibi genellikle kırmızımsı görünür. Ancak başları daha koyu ve daha kahverengidir. Suda iyi bir yalıtım sağlayan yumuşak ve yoğun tüylere sahiptir. Su altında yiyecek ararken gözlerini korumak için kullandıkları özel beyaz göz kapaklarına sahiptir. Bacakları ve ayakları siyah ve incedir. Dişiler erkeklerden daha küçüktür. Gençlerde kenarlar vücuttaki kahverenginin geri kalanında bulanıklaşır. Yavrunun üstü daha gri ve altı gri ile benekli beyazdır. Tür genellikle tek eşlidir. Ancak erkeklerin %8 ila %50'si çok eşlidir. Bebek katlinin meydana geldiği bilinmektedir. Çiftleşmemiş kuşlar, karşı cinsten ebeveynle çiftleşme elde etmek için bir çiftin yumurtalarına veya yavrularına saldırır ve onları öldürür. Habitat: Hızlı akan sığ akarsuları, nehirleri ve kayalarla dolu dere ve ırmakları sık sık kullanırlar. Yuvalama için köprü, menfez veya kayalık yüzeylere ihtiyacı vardır. Bazen göl kenarlarında, ancak daha çok yaylalarda bulunabilir. Popülasyonlar kışın daha alçak yerlere doğru hareket eder ve kıyılarda bile görülebilir. Beslenme: Bu türün diyeti solucanlar, suda yaşayan böcekler ve larvaları, böcekler diğer tatlı su yumuşakçaları ve ayrıca küçük balıklar dahil olmak üzere suda yaşayan omurgasızlardır.

Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-II - - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Ali Ragıp Eraslan, Sercan Bilgin