Türkçe Adı: Kara Ağaçkakan
İngilizce Adı: Black Woodpecker
Bilimsel Adı: Dryocopus martius

Görülme: Yıl Boyu


45-55 cm 67-73 cm 250-300 gr

(0)

Yayılışı: Ülkemizde Orta Anadolu ve kuzeyinde Trakya dahil kayıtları mevcuttur. Batı Palearktik'te, ana üreme alanı, en yüksek dağlar ve uzak kuzey hariç İskandinavya ve Avrupa'da Almanya ve İsviçre'den Urallar ve Hazar'a kadardır. Güneyde, kuzey Yunanistan'a kadar ürerler. Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Boyu 45-55 cm, kanat açıklığı 67-73 cm ve ağırlıkları 250-370 gram'dır. Yetişkin erkek, başta kanat örtüleri olmak üzere daha siyah tüylere sahiptir. Primerlerin rengi koyu kahverengidir. Alt kısımlar biraz daha mat renklere sahiptir. Erkek kafasında hemen gaga arkasında başlayıp enseye kadar devam eden bir kırmızı tüylere sahiptir. Bu alan dişilerde çok daha geriden başlar ve daha küçük bir alan kaplar enseye kadar devam eder. Dişilerde alın ve alın kısmı parlak siyahtır. Gaga hançer şeklinde uzun, geniş tabanlı, keskin uçludur. Mavimsi-siyah gaga üst bölümü fildişi beyazdır. Dişilerde gaga daha kısadır. Gözler beyazımsı-soluk krem grisi veya sarımsı beyazdır. Bacaklar ve ayaklar koyu gri ila siyamsı-gridir. Yavru yetişkinlerden daha donuk, kurumsu-siyah renklere sahiptir. Kırmızı kafa yaması, koyu tüy tabanları ile daha donuk veya daha soluktur. Kanatlarda kahverengi tüyler görülmektedir. Kuyruğun arkasındaki tüyler yetişkinlerinkinden daha kısadır. Gözler genellikle mavimsi-gridir ve gaga gri uçlu daha soluktur. Kuluçka süreleri 12-14 gündür. Yılda bir defa kuluçkaya yatarlar. Yuvaya 4-6 yumurta bırakırlar. Yavruların uçuşa elverişli hale ve tüylenme süreleri 24-28 gün civarındadır. Maksimum 14 yıl yaş kadar yaşamaktadırlar. Kuluçkaya erkek ve dişi birlikte yatarlar. Yavrular genellikle erkek tarafından beslenirler. Savunma ve/veya kur gösterileri sırasında, kafayı ileri doğru uzatarak, ileriye dönük gaga ile kafa üzerindeki kırmızı tüylerini dikerler ve ayrıca kuyruk da iki yana doğru açılır. Uzun çift oluşumu ve yuva yeri seçimi nedeniyle üreme mevsimi Ocak ayı ortalarında başlar. Yuvalarını genellikle yerden 5 ila 10 metre yükseklikte yaparlar. Yuvalarını yapmak için neredeyse iki haftaya ihtiyaçları vardır. Giriş oval ve dikey (13 x 8 cm) olup, boşluk derinliği 60 cm'ye kadar çıkabilir. Habitat: Kara Ağaçkakan, olgun, geniş yapraklı veya iğne yapraklı ormanlarda ve geniş ormanlık alanlarda sıkça bulunur. Ayrıca orman kenarlarında da görülür. Bu tür 2000 metre yüksekliğe kadar olan alçak arazilerde görülebilir. Ancak genellikle 1200 metrenin altında, Asya'da (1700-2000m) ve Çin'de (2400m) daha yüksekte görülür. Beslenme: Kara Ağaçkakan esas olarak karıncalar ve onların yavrularıyla beslenir. Aynı zamanda ağaç delici böcekleri, kabuklu böcekleri, bunların larvalarını ve eklembacaklıları yerler. Genellikle yalnız beslenirler. Doğrudan gövdelere ve büyük dallara tırmanırlar ve nadiren çapraz olarak tünerler. Kara Ağaçkakan, ağaçtaki oyuklara gizlenmiş omurgasızlara ulaşmak için ağaç gövdelerine derin, uzun, dikdörtgen delikler açar. Ağaçkakan kabuğu çıkarır ve daha büyük parçalara bakar. Ayrıca özsudan da içer.

Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-II - - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Elmas Özdoğan, Sercan Bilgin