Türkçe Adı    : Kındıra Kamışçını

İngilizce Adı : Sedge Warbler

Bilimsel Adı  : Acrocephalus schoenobaenus

Görüldüğü Yerler

Kındıra Kamışçını

Görüldüğü Aylar

Kındıra Kamışçını

12-14 cm

17-21 cm

-

Açıklama

Yayılışı: Ülkemizin tüm bölgelerinde yaz aylarında ve göç dönemlerinde görülebilen bir türdür. Doğu Anadolu’da daha yaygın bir şekilde üremekte, diğer bölgelerde ise farklı farklı dağılmış alanlarda üremektedir.
Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Bıyıklı kamışçına çok benzer; ondan daha açık renkli ve daha az kontrastlıdır. Koyu renkli tepesini ortadan ikiye ayıran açık renkli şeritle, bıyıklı kamışçından rahat ayırt edilir. Kaşı krem rengidir ve bıyıklı kamışçındaki gibi çok genişlemez; sırtı daha açık kahverengi üzerinde ince çizgilidir. Kanatları ve el telekleri daha uzundur. Tepesi sırtından koyu renklidir. Kuyruk sokumu çizgisiz ve sarımsı, bacakları açık kahverengidir. Sonbaharda gençlerin göğüsleri genellikle belirgin çizgilidir. Açıkta seyrek olarak gözlenir. Genellikle huzursuzdur, sürekli hareket halindedir.
Habitat: Sulak alanlarda, özellikle su kenarları ve bataklıklardaki sazlıklarda, kamışlıklarda, sık bitkili çalılıklarda yaşar. Bazen sudan uzak çalılık alanlarda veya ekinlerin içinde ürediği olur. Yuvasını kısa çalılılara ve bitkiler arasına yapar.
Beslenme: Ana besinini böceklerdir. Bununla birlikte üreme dönemi dışında su bitkilerini de tüketir. Genelde saz ve kındıra yataklarında, bazen tarlalarda da beslenir.
Koruma Durumu: IUCN kırmızı listesine göre LC (Düşük risk) kategorisinde yer alır, küresel popülasyon trendi stabildir. Bern Kriterleri’ne göre Ek Liste II’dedir. MAK’a göre değerlendirilmeye alınmamıştır / kapsam dışındadır.