Türkçe Adı: Küçük Ağaçkakan
İngilizce Adı: Lesser Spotted Woodpecker
Bilimsel Adı: Dryobates minor

Görülme: Yıl Boyu


14-16 cm 24-29 cm -

(1)

Yayılışı: Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak bulunan küçük bir ötücü kuş türüdür. Avrupa'da kuzey İspanya, Fransa, İsviçre, Almanya, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın kuzeyi gibi birçok ülkede görülebilir. Asya'da Orta ve Doğu Sibirya, Japonya, Kore ve Kuzey Çin'de yaşarlar. Kuzey Afrika'da ise Fas, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerde görülebilirler. Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Küçük bir kuş türüdür. Boyu 14-16 cm arasında değişir ve kanat açıklığı yaklaşık 25-29 cm'dir. Yetişkin bir ağırlığı yaklaşık 20-30 gram arasındadır. Üreme dönemi dışında, genellikle açık kahverengi veya gri tüylere sahiptir. Üreme döneminde, erkeklerin tepesi kırmızı bir leke ile belirgin hale gelir ve kırmızı bir alın bölgesi vardır. Dişilerin kırmızı alın bölgesi daha soluktur ve sadece bir leke halinde bulunur. Ayrıca, erkeklerin siyah boyun bölgesi daha belirgin ve yoğun olabilir. Dişi genellikle erkeğe benzer tüylere sahiptir, ancak bazı türlerde kafa bölgesindeki kırmızı renk farklılık gösterebilir. Kuluçka süreci, dişinin yuvayı hazırlaması ve erkeğin eşleşme çağrısı yapmasıyla başlar. Dişi, kuru ağaç kütüklerinde veya ölmüş dallarda yuva yapar. Yuvanın içi yosun, saman, tüy ve benzeri malzemelerle döşenir. Dişi, 5-7 adet beyaz renkli yumurta bırakır ve bu yumurtaları 12-13 gün boyunca kuluçkaya yatar. Erkek de yavruların bakımına katılır ve yuva dışındaki besinleri getirerek dişiye yardımcı olur. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, dişi ve erkek yavrulara besin getirir ve yavruların büyümesini sağlar. Yavrular genellikle yaklaşık 20 gün sonra yuvadan ayrılır, ancak ebeveynleri tarafından birkaç hafta daha beslenirler. Habitat: Genellikle yaprak döken ormanlık alanlarda yaşar. İğne yapraklı ormanlarda da görülebilir, ancak daha az sıklıkta. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da bulunur ve genellikle ormanın alt katmanında yaşar. İyi gelişmiş ağaçların yanı sıra ağaç gövdelerindeki oyuklar ve çürümüş dallar gibi doğal özellikleri tercih ederler. Ayrıca parklar, bahçeler ve yeşil alanlar gibi kentsel alanlarda da görülebilirler. Habitat kaybı ve ormanlık alanların azalması nedeniyle bazı bölgelerde nadir hale gelmiştir. Ancak, koruma programları sayesinde, popülasyonları bazı bölgelerde artmıştır. Beslenme: Böceklerle beslenen bir kuştur. Özellikle karınca larvaları, kelebek larvaları, örümcekler, kın kanatlılar, bitler ve özellikle ağaç kabuğundaki böcekler gibi küçük omurgasızları avlarlar. Ağaç kabuğundaki böcekleri çıkarmak için keskin gagasını ve güçlü pençelerini kullanır. Ayrıca, orman zeminindeki yaprak çöplerinde yaşayan küçük omurgasızları da ararlar. Yemeklerini genellikle ağaç gövdelerindeki oyuklarda yiyerek veya ağaç dallarının üzerinde yemek yiyerek tüketirler. Ayrıca, meyveler ve tohumlar gibi bitki bazlı besinler de diyetinde yer alabilir. Bununla birlikte, çoğunlukla hayvansal gıdalarla beslendikleri için, besin zincirinde önemli bir yere sahiptirler ve orman ekosisteminin bir parçasıdırlar.

Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-II - - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Ali Ragıp Eraslan, Sercan Bilgin