Türkçe Adı: Küçük Ebabil
İngilizce Adı: Little Swift 
Bilimsel Adı: Apus affinis

Görülme: Yaz Göçmeni


12-14 cm 32-34 cm 32-45 gr

(0)

Yayılışı: Genellikle Avrasya, Afrika ve Avustralya'nın belirli bölgelerinde bulunan bir kuş türüdür. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak bulunur. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya, Polonya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerde görülebilir. Bu kuş türü, Asya'nın çeşitli bölgelerinde dağılım gösterir. Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da bulunabilir. Ayrıca Güneydoğu Asya'da Malezya, Endonezya, Singapur, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde de görülebilir. Afrika kıtasında da yaygın olarak bulunur. Güney Afrika, Kenya, Tanzanya, Uganda, Nijerya, Gana ve Mısır gibi ülkelerde bu türü gözlemleyebilirsiniz. Avustralya'nın kuzey bölgelerinde dağılım gösterir. Queensland, Kuzey Topraklar ve Batı Avustralya'da yaygın olarak bulunabilir. Göçmen bir kuş türüdür. İlkbahar ve yaz aylarında kuzey yarımkürede üreme bölgelerinde bulunurken, kış aylarında daha sıcak iklimlere göç eder. Bu nedenle, dağılımı mevsimlere bağlı olarak değişebilir. Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Boyu genellikle 12 ila 14 cm uzunluğa sahip olabilir. Kanat açıklığı genellikle 32 ila 34 cm arasında değişebilir. Ağırlığı, genellikle 32 ila 45 gram arasında değişir. Bu, türün cinsiyet, yaş ve beslenme gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Küçük bir kuş türüdür ve aerodinamik yapısı sayesinde hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek bir uçuşa sahiptir. Uzun kanatları, uzun mesafeli göçler için uygun bir yapı sağlar. Genellikle koyu renkli tüylere sahip olan bir kuş türüdür. Üst tüyleri, genellikle parlak koyu kahverengi veya koyu gri renge sahiptir. Bu renk, kuşun sırt, kanatlar ve kuyruk tüylerini kapsar. Alt tüyleri beyaz veya açık gri renge sahiptir. Göğüs ve karın bölgesinde beyaz renk daha belirgindir. Kuyruk tüyleri, diğer tüylerine benzer şekilde koyu renklidir. Kuyruk tüyleri genellikle uzun ve çatallıdır. Tüy renkleri, cinsiyete veya mevsimsel değişikliklere bağlı olarak bazı farklılıklar gösterebilir. Ancak genel olarak, bu türün koyu üst tüyleri ve açık alt tüyleri karakteristik özellikleridir. Koloniyel bir kuş türüdür ve genellikle büyük gruplar halinde koloniler oluşturarak ürer. Genellikle kayalık bölgelerde veya binaların çatılarında yuva yapar. Yuvalarını inşa etmek için yapışkan tükrük benzeri salgılarını kullanırlar. Yuvalar küçük ve kase şeklindedir. İnşa ettikleri yuvaları genellikle gruplar halinde yerleştirirler, bu nedenle koloniyelerde birçok yuva bir arada bulunabilir. İlkbahar ve yaz aylarında ürer. Dişiler ve erkekler birbirlerini çekmek ve eş seçmek için havada akrobasi gösterileri yaparlar. Çiftleşme ardından dişi, yuvada 2 ila 3 yumurta bırakır. Dişi ve erkek sırayla kuluçkaya yatarlar ve kuluçka süresi genellikle 19 ila 20 gün arasında değişir. Yavrular genellikle çıplak ve kör olarak doğarlar. Her iki ebeveyn de yavruları besler ve bakar. Yavruların tüyleri ve tüylenmeleri zamanla gelişir. Kuluçka süreci tamamlandıktan sonra yavrular yuvadan ayrılmaya başlarlar ve uçmaya başladıklarında koloniyedeki diğer kuşlarla birlikte gruplar halinde uçarlar. Koloniyel yaşam tarzı ve yuva yapısıyla bilinir. Yuvalarını inşa etmek ve kuluçka sürecini tamamlamak için genellikle diğer bireylerle bir araya gelirler. Habitat: Genellikle açık alanlarda yaşar. Bu alanlar arasında çayırlar, otlaklar, tarım arazileri ve çimenlikler yer alır. Açık alanlar, kuşların avlanmasını kolaylaştırır ve uçan böceklerin bol miktarda bulunduğu bölgelerdir. İnsan yapısı yapılarından da yararlanır ve şehirlerde, köylerde ve yerleşim alanlarında koloniler halinde yaşayabilir. Özellikle binaların çatıları ve diğer yapılarda yuva yaparlar. Kayalık ve dağlık bölgelerde de yaygın olarak bulunur. Kayalıklar, onlara yuva yapmak için uygun alanlar sağlar. Bu tür bölgelerdeki uçurumlar, mağara girişleri ve kaya yarıkları yaşam alanlarını oluşturabilir. Sulak alanlara yakın bölgelerde de bulunabilir. Göller, nehirler, bataklıklar ve sulak çayırlıklar, kuşların su kaynaklarına yakın olmalarını ve sucul böceklerin bol miktarda bulunduğu bölgelerde avlanmalarını sağlar. Beslenme: Beslenme ihtiyaçlarını genellikle havada uçarak yakaladığı uçan böcekler ve diğer küçük omurgasızlarla karşılar. Uçan böceklerin avına odaklanır. Sivrisinekler, sinekler, böcekler, çekirgeler ve kelebekler gibi uçan böcekleri avlar. Uçma yetenekleri sayesinde hava boşluğunda manevra yaparak böcekleri yakalarlar. Uçan böcekleri havada yakalamak için hızlı ve akrobatik uçuşlarını kullanır. Genellikle gruplar halinde uçarak, havadaki böcek sürülerini takip ederler. Gözleriyle hızlı hareket eden böcekleri tespit eder ve hava boşluğunda kıvrak manevralar yaparak onları yakalarlar. Genellikle açık alanlarda, göllerin ve nehirlerin yakınındaki sulak alanlarda, tarım arazilerinde ve şehirlerde bulunan açık bölgelerde beslenir. Bu alanlar, uçan böceklerin bol miktarda bulunduğu bölgelerdir.Ancak, bazen diğer küçük omurgasızları da avlayabilirler. Beslenme alışkanlıkları, mevsimsel ve coğrafi değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Yeterli besin kaynaklarına erişebilmek için göçmen kuşlar olarak uzun mesafeli yolculuklar yapabilirler.

Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-III - - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Ali Ragıp Eraslan, Sercan Bilgin