Türkçe Adı: Ortanca Ağaçkakan
İngilizce Adı: Middle Spotted Woodpecker
Bilimsel Adı: Dendrocoptes medius

Görülme: Yıl Boyu


20-22 cm 25-29 cm 40-60 gr

(0)

Yayılışı: Ortanca Ağaçkakan, Avrupa'nın büyük bir kısmında yaygın olarak bulunur. Dağılımı, batıda İngiltere'ye kadar uzanırken, doğuda Rusya'nın Ural Dağları'na kadar devam eder. İskandinavya'dan Güney Avrupa'ya kadar geniş bir alanda bulunabilir. Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Ortanca Ağaçkakan genellikle 20-22 cm uzunluğundadır. Kanat açıklığı, yaklaşık olarak 25-29 cm arasında değişebilir. Genellikle 40-60 gram ağırlığa sahiptir. Ancak, cinsiyet ve bireysel farklılıklar nedeniyle ağırlıkta değişiklikler olabilir. Bu türün başı büyük, hafifçe aşağıya doğru eğimli bir şekle sahiptir. Gövde genellikle kompakttır ve yuvarlak hatlara sahiptir. Ortanca Ağaçkakan'ın sırtı ve kanatları genellikle kahverengi veya gri renktedir. Kuyruğun üst kısmı siyahtır ve beyaz çizgilerle ayrılmıştır. Baş bölgesinde karakteristik özellikler vardır. Alın kırmızımsı-kahverengi renkte olup, gözlerin üzerinde beyaz bir süzgeç şeklinde bir çizgi bulunur. Üst tarafta, siyah bir bıyık benzeri çizgi bulunur ve yanaklar beyazdır. Erkeklerde genellikle alında küçük bir kırmızı leke vardır. Kanatları genellikle kahverengi veya gri renktedir. Kanatların üst tarafları siyah beyaz çizgilerle ayrılmıştır. Uçuş halindeyken beyaz omuz yaması dikkat çeker. Tipik bir sesi vardır. Genellikle hızlı, kısık tıkırtılar veya seri çakırtılar şeklinde duyulur. Şarkıları daha karmaşık olabilir ve bazen diğer ağaçkakan türlerinin seslerine benzer. Ortanca Ağaçkakan, yuvasını ağaçların çürük kısımlarında veya oyuklarında oluşturur. Yuva yapımı genellikle dişi ağaçkakan tarafından gerçekleştirilir ve genellikle çürümüş ağaç gövdelerinde veya ağaç kabuklarında bulunan doğal oyuklara tercih edilir. Dişi Ortanca Ağaçkakan, yuvasına 4-6 adet beyaz renkte yumurta bırakır. Kuluçka dönemi genellikle 11-14 gün sürer ve bu süre boyunca dişi ağaçkakan yumurtaları kuluçkada tutar. Erkek ağaçkakan ise bu süre boyunca yuvayı korur ve dişiye yiyecek sağlar. Yavrular çıktıktan sonra, hem dişi hem de erkek ağaçkakan yavru kuşları beslemekle görevlidir. Yavrular, yumurta kabuklarından çıktıktan sonra yaklaşık 20-25 gün boyunca yuvada kalır. Bu süre boyunca, ebeveynler tarafından beslenirler ve yuva alanında güvende tutulurlar. Yaklaşık 25 günlük bir sürenin sonunda yavrular uçmaya başlar. İlk uçuşlarında hala ebeveynleri tarafından beslenirler, ancak zamanla kendi yiyeceklerini bulmayı öğrenirler. Genellikle yaklaşık 1-2 hafta sonra yuvayı tamamen terk ederler ve bağımsız yaşama geçerler. Habitat: Bu ağaçkakan türü, yaprak döken ve karışık ormanlık alanları tercih eder. Genellikle çam ormanlarından ziyade meşe, kayın, gürgen ve karaağaç gibi geniş yapraklı ağaçlarla kaplı ormanlarda bulunurlar. Orman içindeki açıklıklarda, ağaçlık kenarlarındaki ağaçlarda ve açık ormanlık alanlarda da yaşayabilir. Ayrıca parklar, bahçeler ve geniş ağaçlıklı tarım alanları gibi insan yapısı ortamlarda da görülebilirler. Bu tür, kendine yuva yapmak için ağaçların gövdelerinde oyuklar açar. Genellikle çürümüş veya zayıflamış ağaçları tercih ederler. Oyuklarını, hem üreme hem de barınma amaçlı kullanırlar. Beslenme: Ortanca Ağaçkakan, özellikle kabuklu böcekler, tırtıllar, örümcekler ve diğer küçük böcekler gibi omurgasızları avlar. Ağaçların kabuklarında ve dallarında yaşayan böcekleri yakalamak için uzun, yapışkan ve yapıcı dilini kullanır. Ağaç kabuğunu delerek veya ağaç kovuklarında arayarak besin kaynaklarına ulaşır. Ortanca Ağaçkakan, bazen tohumlar ve meyveler gibi bitkisel materyalleri de tüketebilir. Özellikle kış aylarında böceklerin daha az bulunduğu dönemlerde bitkisel besinlerle beslenebilir. Ortanca Ağaçkakan'ın su ihtiyacı, aldığı besinlerin neminden ve su birikintilerinden karşılanır. Ayrıca, bazen ağaçlarda biriken yağmur suyunu içebilir. Genellikle ağaç gövdelerinde tırmanırken böcekleri avlar. Uzun, kavisli ve yapışkan dilini kullanarak böcekleri yakalar. Gövdelerdeki çatlaklarda ve oyuklarda böceklerin saklandığı yerleri tespit eder. Ayrıca ağaçların kabuklarını delerek veya çürümüş odunları kazarak böcekleri bulur.

Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-II - - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Ali Ragıp Eraslan, Sercan Bilgin