Türkçe Adı: Anadolu Sıvacısı
İngilizce Adı: Krüper`s Nuthatch
Bilimsel Adı: Sitta krueperi

Görülme: Yıl Boyu


10-15 cm 18-20 cm 10-25 gr

(0)

Yayılışı: Türkiye'nin Batı ve Orta Anadolu bölgesinde dağlık alanlarda yaygın olarak bulunur. Özellikle Toros Dağları'nın doğu ve güneydoğu kesimlerinde, Munzur Dağları, Ağrı Dağı ve Bolkar Dağları gibi bölgelerde yaşar. Küçük bir popülasyon Gürcistan'ın batı bölgelerinde, özellikle Acara bölgesinde bulunabilir. Ermenistan'daki varlığı da sınırlıdır. Bazı bölgelerde dağlık alanlarda gözlemlenebilir. Dünya dağılımı sınırlı ve yerel olarak Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan'a odaklıdır. Bu tür, genellikle dağlık bölgelerde ve iğne yapraklı veya karışık ormanlarda yaşar. İklim koşulları ve uygun habitatlar bu türün dağılımını belirler. Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Boyu genellikle 10 ila 15 cm arasında bir boyuta sahiptir. Ağırlıkları genellikle 10 ila 25 gram arasında değişebilir. Kanat açıklığı ise yaklaşık 18-20 cm civarındadır. Üst tüyleri genellikle koyu mavi-gri renkte ve alt tüyleri daha soluk renklidir. Kanatların ve kuyruğunun üst kısmında koyu renkli çizgiler bulunur. Göğüs bölgesi turuncu-kahverengi, karın bölgesi ise beyazdır. Yüzünde beyaz bir kaş çizgisi ve siyah bir göz çizgisi bulunur. Gözleri siyah renklidir. Başı gri renkte ve genellikle küçük bir şekle sahiptir. Gözleri koyu renklidir. Gözlerinin etrafında siyah bir çerçeve vardır ve bu çerçeve gözleri daha belirgin hale getirir. Kanatları genellikle koyu renklidir. Kuyruk uzunluğu orta düzeydedir ve koyu renkli bir uç ile sonlanır. Çeşitli tiz ve tizlikte ötüşlere sahiptir. Ötüşleri çeşitli tınılara ve hızlı notalara sahip olabilir. İletişim kurmak için çeşitli sesler çıkarır. Ağaç gövdelerine ve dallarına tırmanabilme yeteneğiyle dikkat çeker. Sırtlarının altında bulunan güçlü pençeleri ve kuvvetli gagaları, onlara dik bir şekilde tırmanma kabiliyeti sağlar. Yiyeceklerini depolama eğilimindedir. Kış aylarında yiyecek bulmak için önceden topladıkları tohumları ve böcekleri ağaç kabuklarına veya çatlaklara gizlerler. Bu depolama davranışı, zorlu kış şartlarında yiyecek kaynaklarını sürdürebilmelerine yardımcı olur. Genellikle çiftler halinde veya küçük gruplar halinde dolaşır. Besin kaynaklarına bağlı olarak diğer kuş türleriyle rekabet edebilirler. Ayrıca, karma kuş sürülerine de katılabilirler. Habitat: Doğal yaşam alanları genellikle 1.500 ila 3.000 metre yükseklik arasında değişir. Bu tür, yüksek rakımlı bölgelerde daha sık rastlanır. Toros Dağları, Munzur Dağları, Ağrı Dağı ve Bolkar Dağları gibi dağlık bölgelerde sıklıkla gözlemlenebilirler. İğne yapraklı ormanlar ve karışık ormanlık alanlar gibi çeşitli ormanlık habitatlarda bulunabilir. Bu tür, ağaçların gövdelerinde ve dallarında tırmanırken yiyecek aramayı tercih eder. Ağaç kabuklarının altında ve çatlaklarında besin kaynaklarını bulur ve depolar. Bu nedenle, yaşadıkları habitatlarda ağaçlar ve odun parçaları önemli bir rol oynar. Genellikle sessiz ormanlık alanlarda yaşar ve ağaçların arasında dolaşırken diğer kuş türleriyle rekabet edebilir. Habitat tercihleri ve dağılımları, iklim koşulları, ağaç türleri ve uygun yuva yapıları gibi faktörlere bağlıdır. Beslenme: Böcekler, böcek larvaları, örümcekler, çekirgeler, örümcekler ve diğer küçük arthropodları avlar. Ağaç kabuğunun altında veya çatlaklarda gizlenen böcekleri tespit etmek için gagalarını kullanır. Tohumları da beslenme rejimine dahil edebilir. Özellikle ağaçlardaki kozalakları ziyaret ederek kozalak tohumlarını yiyebilirler. Bazı durumlarda meyve tüketimi de gözlemlenebilir. Özellikle meyve veren ağaçların meyvelerini yiyerek beslenebilirler. Yiyecek depolama davranışı sergileyebilir. Özellikle kış aylarında yiyecek kaynaklarının sınırlı olduğu dönemlerde, tohumları ve böcekleri ağaç kabuklarına veya çatlaklara saklayarak gelecekteki kullanım için depolayabilirler. Genellikle ağaç gövdelerinde tırmanarak besinlerini arar. Kuvvetli gagaları, böcekleri ve tohumları tespit etmek ve açmak için kullanılır. Ağaç kabuğunun altında veya çatlaklarında besinleri bulmak için dikkatli bir şekilde ağaç yüzeylerini araştırır.

Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-II - - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Ali Ragıp Eraslan, Sercan Bilgin