Türkçe Adı: Boyunçeviren
İngilizce Adı: Eurasian Wryneck
Bilimsel Adı: Jynx torquilla

Görülme: Yıl Boyu


16-18 cm 25-27 cm -

(2)

Yayılışı: Bölgedeki tek göçmen ağaçkakan türüdür. Geçit sırasında tüm bölgelerde görülen bu tür Karadeniz sahil şeridi, Marmara ile İç Ege ve İç Anadolu’da lokal olarak üremektedir. Ayrıca Toroslarda üremesi de olasıdır.
Tanımlanması ve Fiziksel Özellikleri: Genel özellikleri ile ötücü sanılan bu tür, ağaçkakan ailesi içinde yer alır. Kamuflajlı giysisi ile fark edilmesi çok zordur. Bir ötücü gibi ağaçlara tüner. Uçuşu hafif dalgalıdır. Kısa, sivri gagası; enine çizgili, görece uzun kuyruğu; çizgili kahverengi kanatları, koyu kaşı, grimsi sırtı ve başı ile tepesinden sırtına inen, koyu çizgi ile diğer türlerden rahatlıkla ayırt edilir. Sarımsı boğazı ve beyaz alt tarafı enine çizgilidir. Uçuşu diğer ağaçkakanların aksine pek dalgalı değildir. Sık sık yerde karıncalar ile beslenirken görülür, ağaçta dallarında ağaçkakanlar gibi durmaz; ötücüler gibi tüner.
Habitat: Üreme zamanında ormanlar ve orman açıklıklarında bulunan bu tür yuvasını ağaçlardaki oyuklara yapar. Göç sırasında pek çok farklı habitatta görülür; bu habitatlar arasında, yarı kurak veya kurak araziler, dağların yüksek kesimleri ve makilikler de yer alır.
Beslenme: Genellikle zeminde beslenir. Özellikle karıncalar diyetinin önemli bir kısmını oluşturur.


Koruma Durumu :
IUCNBernCitesMAKOSB
LC Ek-II - - Ek-III
* Kod Açıklamaları > * Hazırlayanlar: Sercan Bilgin, Ergün Bacak, Umut Güngör, Zeynel Arslangündoğdu